Att våga bli bättre
Efter tjugo minuters rundvandring hos ett företag kan Helena och Johan Bredin ofta sätta fingret på flera punkter där verksamheten kan effektiviseras. Ett objektivt öga, för att inte tala om ett erfaret öga, ser ofta möjligheter där andra minst anar det.
Det ska vara enkelt att vara lönsam. Och det är det ofta, problemet är bara att hitta fram till den vinnande enkelheten. Onödigt tidsspill, oklar ansvarsfördelning, ständig letande efter dokument eller komponenter är exempel på faktorer som försvårar vilken verksamhet som helst. Axcentix är företaget som har specialiserat sig på att förenkla och förbättra – att skapa ordning och reda samtidigt som man vill få upp ökad förståelse, engagemang och kunskap hos företagens medarbetare. Axcentix arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling och har utbildade ledare inom Lean och processkartläggning.

– Vi vill göra våra kunder lönsamma med relativt enkla medel och utgår alltid från hur saker och ting utförs idag. Detta görs med en inledande analys som ofta mynnar ut i en övergripande processkartläggning för att vi, men även kunden, skall få en helhetssyn och bättre förståelse för vad som egentligen händer och vem som gör vad i en verksamhet. Nästa steg blir att identifiera de ”riktiga” problemområdena och ge rekommendationer fortsatt arbete. Det finns en otrolig potential att effektivisera verksamheter i både stort och smått. Vi hjälper kunderna att ta bort slöseri genom att skapa ordning och reda helt enkelt, säger Helena en av företaget Axcentix grundare.

Både Helena och Johan har en bakgrund som maskiningenjörer och har arbetat över 20 år inom fordonsindustrin med projektledning, internationell försäljning och verksamhetsutveckling. De har även erfarenhet från miljö- och kvalitetsledning, produktionsteknik och automation samt offentlig verksamhet.

– I de företag som inte har muskler eller resurser att effektivisera och utveckla på egen hand kommer vi in som konsulter. Vi jobbar mycket med mjuka frågor såsom organisation, arbetsflöden och kompetenshöjning. Särskilt i de tider vi går igenom nu gäller det att få sin verksamhet att fungera smartare, säger Johan.

En bransch som växer är Clean Tech, dvs. energi- och miljöteknikbranschen inom vilken Helena också verkar i dagsläget.
– I Västsverige ligger vi långt före de flesta regioner i Sverige inom miljöteknik och det är ett område där det kommer att investeras mycket i framtiden, säger Helena och avslutar med en positiv framtidsprognos.


Axcentix AB

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 031-711 55 30


Email:
helena@axcentix.se

Hemsida:
www.axcentix.se

Adress:
Axcentix AB
Väderögatan 15
45647 Bovallstrand

| 13 SENASTE FÖRETAGEN